Z dniem 1 września 2020 r. w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku rozpoczął swoją działalność internat dla 28 wychowanków zdobywających wykształcenie w placówce.

Internat funkcjonuje sześć dni w tygodniu – od niedzieli do piątku. Opiekę wychowawczą sprawuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która mając na uwadze szczególne dobro wychowanków internatu i kierując się wartościami nadrzędnymi, tworzy przyjazną atmosferę wzajemnego szacunku, dialogu i bezpieczeństwa.

Uczniowie zakwaterowani w internacie mają do dyspozycji:

  • pokoje z bezpłatnym dostępem do Internetu,
  • pokój cichej nauki,
  • w pełni wyposażony aneks kuchenny,
  • dobrze rozwinięte zaplecze sanitarno – higieniczne,
  • kompleks sportowy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków internatu, baza lokalowa jest permanentnie doposażana i unowocześniana.

Funkcjonująca na terenie szkoły stołówka, wyposażona w nowoczesny sprzęt techniczno – gastronomiczny daje możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia przygotowywanego zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz zgodnie z wymaganiami systemu HACCP.

Dodatkowy atut internatu stanowi położenie szkoły w otoczeniu urokliwych, zabytkowych kamieniczek gdańskiej Starówki, tuż przy pełnym niepowtarzalnego klimatu Długim Pobrzeżu, co niewątpliwie sprzyja poznawaniu i odkrywaniu tajemnic historycznych Gdańska oraz uczestnictwu w życiu kulturalnym miasta.