Internat

Zespół Szkół Łączności

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Podwale Staromiejskie 51/52
80-845 Gdańsk
internat@zsl.gda.pl
(58) 308 01 40
www.zsl.gda.pl

Wychowawcy internatu
Edyta Kodym – Lewandowska
Joanna Mampe
Grzegorz Mianowany
Beata Mierzejewska
Sebastian Wasiołka