Młodzieżowa Rada Internatu

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu
Julian Rekowski
Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Internatu
Jakub Schreiber
Sekretarz Młodzieżowej Rady Internatu
Jakub Baczyński
Skarbnik
Michał Kosecki
Opiekunowie Młodzieżowej Rady Internatu
Edyta Kodym-Lewandowska
Grzegorz Mianowany